Cennik

Ceny naszych usług zależne są od użytej kostki oraz grubości podbudowy i zawsze ustalane są indywidualnie z inwestorem po obejrzeniu placu budowy.

Ceny orientacyjne:

Cena chodnika za 1 m2 - od 65 zł netto.

Cena drogi i parkingów za 1 m2 - od 100 zł netto.

Cena ułożenia nawierzchni 1 m2 z kostki granitowej ( nie łupki) - od  140 zł netto.

Cena ułożenia 1 mb krawężnika prostego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem - 50 zł netto.

Cena ułożenia 1 mb obrzeża 8x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej - 30 zł netto.

 

Wszystkie podane ceny obejmują materiały i usługę.

Ceny wszelkich dodatkowych prac są uzgadniane z inwestorem na placu budowy.

Szybki kontakt

"Wadimex"
Wiesław Świergoń

Iłowa Szczepanów 43
68/360-06-91
502-656-703
603-929-791

Sprawdź nas w CIRF